Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Polityka informacyjna

Polski Network (PN) ma charakter prywatnej listy mailingowej, a przynależność do networku jest osobistą sprawą każdego uczestnika. Dlatego, z wyjątkiem szczególnych sytuacji przewidzianych prawem, nie udzielamy żadnych informacji na temat uczestników networku.

Nie prowadzimy marketingu organizacji w środkach masowego przekazu i co do zasady, nie komentujemy wypowiedzi osób trzecich na temat networku.

Nikt nie jest uprawniony do udzielania wypowiedzi dla mediów w imieniu PN (organizacja nie posiada rzecznika prasowego).

Wszystkie informacje na temat PN, którymi chcieliśmy się podzielić zostały podstawione na stronie internetowej.