Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Czym jest PN

 1. IDEA
Polski Network (PN) jest pierwszą ogólnoświatową organizacją Polaków, która została założona po to, aby łączyć, na zasadzie networku, ponad granicami państw, polskich profesjonalistów, przedsiębiorców, naukowców oraz osoby angażujące się w działalność społeczną.

Propagujemy polski solidaryzm narodowy (etniczny). - Chcemy, aby Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wspierali się wzajemnie w biznesie, działalności politycznej i społecznej.
Organizacja wspomaga rozwój polskiego kapitału społecznego i ekonomicznego, umożliwia wymianę informacji, przyczynia się do zachowania lub wzmocnienia polskiej tożsamości jej członków, a zatem pośrednio wpływa na utrzymanie różnorodności kultur w globalizującym się świecie.

 2. MODUS OPERANDI 
Polski Network  jest przede wszystkim organizacją biznesową, ale mając na uwadze jak najpełniejsze urzeczywistnienie i ochronę interesów Polaków zajmuje się również aktywizacją polityczną, integracją społeczną i działalnością charytatywną.
Network stanowi dla jego uczestników platformę ułatwiającą nawiązywanie kontaktów zawodowych, naukowych i towarzyskich w ramach grupy osób, której członkowie połączeni są pochodzeniem etnicznym, historią, językiem, dziedzictwem kulturowym i tradycją.
Umożliwiamy także nawiązywanie współpracy z osobami innych narodowości, w których żyłach płynie polska krew albo które nie mają takich korzeni, ale są po prostu życzliwe Polakom i Polsce.

 3. PODGRUPY SPECJALIZACYJNE NETWORKU 

W ramach Polskiego Networku funkcjonują następujące podgrupy specjalizacyjne:

biznesu – www.PolskiNetworkBiznesowy.org

prawników – www.NetworkPolskichPrawnikow.org

finansistów – www.NetworkPolskichFinansistow.org

inżynierów – www.NetworkPolskichInzynierow.org

lekarzy – www.NetworkPolskichLekarzy.org

naukowców – www.NetworkPolskichNaukowcow.org

Znajdują one odzwierciedlenie w utworzonej na LinkedIn.com grupie POLISH NETWORK, w ramach której również funkcjonują następujące podgrupy specjalizacyjne:

- podgrupa POLISH BUSINESS NETWORK,

- podgrupa POLISH LAWYER NETWORK,

- podgrupa POLISH FINANCIER NETWORK,

- podgrupa POLISH ENGINEER NETWORK,

- podgrupa POLISH DOCTOR NETWORK oraz

- podgrupa POLISH SCIENTIST NETWORK.

Podgrupy tworzą klaster. Ich zadaniem jest przyspieszenie powstawania synergii pomiędzy uczestnikami networku.

 4. PORTAL
Strona internetowa PN zawiera informacje, które:
-
pozwolą Ci utrzymać kontakt z polską kulturą oraz włączyć się w polskie życie w tych lokalizacjach, gdzie istnieją skupiska Polaków,
będą inspiracją u umacnianiu Twojej tożsamości etnicznej.