Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Nasza misja

 1. KAPITAŁ 
Jest nas, Polaków oraz osób polskiego pochodzenia, około 57 milionów. Ponad 37,2 miliona w Polsce i około 15-20 milionów poza granicami Polski, w ponad stu krajach na całym świece. - Od Sztokholmu przez Berlin, Paryż, Londyn, Dublin, Nowy Jork, Chicago, Toronto, Sidney, Moskwę, Wilno, Lwów, aż do Tahiti i Georgie Town na Kajmanach.
Mamy szóstą, co do wielkości diasporę na świecie - Polonia stanowi niemal 25% naszego narodu.

 2. MISJA 
PN powstał po to, aby zmobilizować, zintegrować i wykorzystać ten rozproszony potencjał. Organizacja stanowi platformę wymiany informacji oraz nawiązywania kontaktów biznesowych i towarzyskich:
- pomiędzy Polakami żyjącymi w Polsce i ich Rodakami rozproszonymi po świecie,
- pomiędzy Polakami żyjącymi w poszczególnych krajach poza Polską,

- pomiędzy Polakami w poszczególnych ośrodkach w Polsce.

 Network tworzą polscy profesjonaliści (lekarze, inżynierowie, prawnicy, specjaliści od księgowości i zarządzania, informatycy, architekci, dziennikarze, finansiści itd.), przedsiębiorcy, aktywiści społeczni, naukowcy i studenci oraz ludzie kultury i sztuki. Chcemy być ogólnoświatową platformą komunikacji dla polskich środowisk biznesowych i intelektualnych.

 3. POSŁANNICTWO 
Nasi członkowie obecni w kilkudziesięciu krajach na świecie gotowi są wspierać Polaków, propagować wśród nich postawę solidarności oraz nawiązać kontakty i współpracę z osobami innych narodowości, które mają polskich przodków albo z osobami, które nie mają takich korzeni, ale są po prostu przyjaciółmi Polaków i Polski.

 4. PRZESŁANIE 
Piękno świata polega między innymi na jego różnorodności. Przyczynia się ona do elastyczności, dynamicznego rozwoju, kreatywności, odradzania się. Stanowi o sile cywilizacji. Uczestnicy networku wspomagają różnorodność poprzez dążenie do zachowania, w globalizującym się i unifikującym kulturowo świecie, swojej polskości i swojego słowiańskiego dziedzictwa.