Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Dlaczego warto przystąpić

Przystępując do Polskiego Networku:

 1. NETWORKING  
Stajesz się częścią ogólnoświatowej sieci łączącej polskich profesjonalistów, przedsiębiorców, działaczy społecznych oraz ludzi nauki, kultury i sztuki.

 2. BIZNES  
Uzyskujesz kontakty, które mogą okazać się pomocne w pracy zawodowej lub w podnoszeniu kwalifikacji. Masz dostęp do specjalistów z różnych sektorów biznesu i dziedzin wiedzy.
Otrzymujesz możliwość:
-
nawiązania cennych relacji biznesowych,
-
wymiany doświadczeń i informacji, dzięki którym zaoszczędzisz czas i pieniądze,
-
wyszukania pracowników lub znalezienia pracy,
-
akumulacji kapitału lub
znalezienia okazji do jego ulokowania,
-
pozyskania nowych inspiracji dla własnego rozwoju.

 3. INTEGRACJA  
Uczestniczysz w spotkaniach networku w poszczególnych lokalizacjach. Są one okazją do poznania nowych ludzi, którzy odbierają świat podobnie jak Ty, bo są Polakami.
Możesz porozmawiać lub korespondować po polsku, nawiązać relacje towarzyskie w grupie osób, którym zależy na Twoim powodzeniu.

 4. PRZEPŁYW IDEI  
Zyskujesz możliwość wymiany poglądów i idei z ludźmi, którzy, mimo że żyją w odległych zakątkach globu, to są Ci w pewien sposób bliscy, bo są Twoimi rodakami.

 5. PRACA ORGANICZNA  
Włączasz się w tkankę ponadgranicznej wspólnoty, która umożliwi Ci sprawne zorganizowanie Polaków w Twojej lokalizacji albo wzmocnienie już istniejących tam organizacji polonijnych.

 6. PSYCHOLOGIA  
Poznajesz siłę, którą czerpie się z przynależności do grupy.
Znajdujesz akceptację dla Twojej polskości oraz autentyczne zainteresowanie Twoją osobą i Twoimi osiągnięciami.
Wzmacniasz swoją polską tożsamość.
Zdobywasz szerszą perspektywę postrzegania świata.

 7. PATRIOTYZM  
Angażujesz się w przedsięwzięcie patriotyczne, a zarazem pragmatyczne i utylitarne.

 8. INDYWIDUALIZM  
Uczestniczysz w wyjątkowym, ważnym społecznie, niekomercyjnym i niezależnym projekcie.
Idziesz pod prąd - wbrew trendom globalizacji, zacierania lub spłycania różnic definiujących tożsamość, na przekór unifikacji, relatywizacji wartości, rozmywania pamięci o dziedzictwie kulturowym.