Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Potencjał ekonomiczny

 1. POLSKA 
Gospodarka. Pod względem wielkości produktu krajowego brutto (PKB), Polska gospodarka zajmuje szóste miejsce w Unii Europejskiej (UE) i dwudzieste pierwsze na świecie (2007 rok). Od czasu obalenia komunizmu w 1989 roku kraj szybko się rozwija. Wzrost PKB per capita w Polsce w latach 1992-2002 należał według OECD do najwyższych na świecie i wyniósł 216% - z poziomu 4.994 USD w 1992 roku do 10.800 USD w roku 2002 (według parytetu siły nabywczej). Według obliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2008 roku dochód na głowę mieszkańca wynosił nominalnie 14.892 USD, a po zmierzeniu parytetem siły nabywczej 17.559 USD. Stanowił 57,5% średniej unijnej.
Polska, jako jedyny spośród 27 krajów Unii Europejskiej, utrzymała w czasie kryzysu w latach 2008 i 2009 dodatni wskaźnik PKB.

Edukacja. Szybki awans młodych ludzi po studiach w okresie, który nastąpił po 1989 roku zrodził silną motywację do studiowania. Liczba studentów w porównaniu do początku lat 90-tych zwiększyła się niemal pięciokrotnie. Z czasem dla zagranicznych firm zachętą do inwestowania w Polsce stały się nie tylko atrakcyjne położenie geograficzne i stabilność polityczna, ale również wykształcenie pracowników. To wytworzyło powszechne i trwałe przekonanie, że wykształcenie wyższe gwarantuje dobrą posadę i wysokie wynagrodzenie. W Polsce niemal co drugi młody człowiek jest studentem szkoły wyższej. (Dla porównania: w Irlandii - co czwarty, a w Wielkiej Brytanii - jedynie co piąty.)

Przyciąganie kapitału. Ze względu na dobre położenie geograficzne, wewnętrzną stabilizację społeczno-ekonomiczną oraz wejście do UE, Polska jest dla firm z całego świata atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Inwestycje zagraniczne w latach 1990-2006 wyniosły ponad 87 mld USD.

Prognozy. Jeśli uda się utrzymać stały wysoki wzrost gospodarczy
Polska powinna osiągnąć obecny poziom najbiedniejszego spośród krajów „starej Unii” - Portugalii już za 2-4 lata, zaś obecny poziom czołówki UE w roku 2025.


 2. POLACY NA ŚWIECIE 
Zamożność. Tysiące Polaków migrujące po Europie i Ameryce Północnej w poszukiwaniu pracy i wyższych zarobków nie powinny przesłaniać prawdziwego obrazu Polonii.
Dzięki swojej pracowitości, przedsiębiorczości, uporowi, skłonności do oszczędzania i rozważnym inwestycjom, już pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku Polacy w USA zajmowali trzecie miejsce w rankingu najbogatszych mniejszości etnicznych - za obywatelami amerykańskimi pochodzenia żydowskiego i japońskiego, ale na przykład przed Chińczykami, Włochami, Niemcami, Anglosasami, Irlandczykami, Filipińczykami i Hindusami (źródło: U.S. Bureau of the Census oraz National Jewish Population Survey, za: T.Sowell, Ethnic America, Basic Books, 1981 rok).
Badania z początku XXI wieku wskazują, że Polacy - obok Żydów, Szkotów i Rosjan – w dalszym ciągu są jedną z najzamożniejszych mniejszości w Stanach Zjednoczonych.
Podobnie jest w Kandadzie, krajach Ameryki Południowej, Australii, Republice Południowej Afryki i w niektórych państwach Europy Zachodniej.

Mobilność. Z uwagi na swoją mobilność Polacy określani są czasem „nomadami Europy”. Szacuje się, że po przystąpieniu do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku) z Polski do krajów unii wyemigrowało (według różnych szacunków) od 500.000 do ponad 2 milionów młodych ludzi, którzy pragną założyć rodziny w nowym miejscu zamieszkania.