Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Antypolonizm

 1. TAK DLA KRYTYKI. NIE DLA ANTYPOLONIZMU 
Konstruktywna krytyka jest zawsze dozwolona, a nawet pożądana. Jeżeli jednak krytyka przeradza się w nieuzasadnione generalizowanie, szerzenie uprzedzeń, powtarzanie krzywdzących stereotypów lub postawę jawnej wrogości wobec Polaków, wtedy mamy do czynienia z antypolonizmem.
Jak wynika z sondażu z roku 2009 firmy GfK Polonia dla dziennika Rzeczpospolita, aż 18% Polaków osobiście zetknęło się z tym zjawiskiem. Przy czym, o występowaniu antypolonizmu najmocniej przekonani są ludzie młodzi, którzy najczęściej migrują po świecie w poszukiwaniu pracy (50% osób w wieku 30–39 lat i 48% w wieku 20–29).
Co jakiś czas pojawiają się także publikacje i wypowiedzi naruszające dobre imię Polaków. Przykładem mogą być relacje w zagranicznych mediach na temat „polskich” (zamiast „niemieckich”) „obozów koncentracyjnych” z okresu drugiej wojny światowej. Określeniem tym posługiwały się chociażby amerykański New York Times, brytyjski The Guardian oraz amerykańskie stacje telewizyjne ABC News i CBS News.

Więcej informacji na temat antypolonizmu znajdziesz na http://www.antypolonizm.pl/.

 2. REAGUJ 
Musimy się bronić zarówno przed antypolonizmem, jak i przed naruszeniami dobrego imienia Polski i Polaków. Nikt inny nie będzie tego robić za nas.
Jeżeli więc masz do czynienia ze znieważaniem Polaków w środkach masowego przekazu albo w wystąpieniach publicznych, nie czekaj aż ktoś zareaguje za Ciebie.
- Niezwłocznie zadzwoń albo wyślij emaila do stacji telewizyjnej, gazety, portalu albo do biura osoby publicznej (na przykład polityka), która dopuściła się tego czynu.
- Wyraź swój stanowczy sprzeciw wobec naruszenia (ale bez tonu wrogości i agresji, aby nie odnieść skutku odwrotnego do zamierzonego).
- Poproś swoją rodzinę i znajomych, aby zareagowali w podobny sposób