Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Wybitni polscy przywódcy

 

 1. ROLA W SPOŁECZEŃSTWIE
Rzeczywistość tworzą przywódcy i liderzy. To oni wpływają na świadomość społeczeństwa, są katalizatorami zmian cywilizacyjnych, wyznaczają nowe cele, inspirują do działania. Czasem dlatego, że są wybitnymi jednostkami, a niekiedy dlatego, że po prostu sprzyjają im okoliczności.

 

 2. CECHY PRZYWÓDCY      
Polacy mieli w dziejach kilku przywódców, którzy wpłynęli na świadomość i życie milionów ludzi w Polsce oraz na świecie. Łączyły ich:
- spójna wizja przyszłości swojego narodu i kraju,
- determinacja w realizacji tej wizji,
- wyraźne poczucie misji i dążenie do odegrania swojej roli w historii,
- szerokie horyzonty myślowe,
- ponadczasowy wymiar propagowanych idei,
- umiejętność jednoczenia ludzi wokół głoszonych przez siebie poglądów i gromadzenia grona zwolenników zdeterminowanych w realizacji nakreślonych celów,
- partiotyzm i gotowość wyrzeczeń na rzecz Ojczyzny,
- charyzma i powszechny szacunek, także wśród przeciwników politycznych.

3. POLSCY LIDERZY XX WIEKU
Naszym zdaniem, do najwybitniejszych polskich przywódców należy zaliczyć (w kolejności alfabetycznej nazwisk): Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa oraz Karola Wojtyłę (Jana Pawła II).
Wszyscy działali w XX wieku, który obfitował w burzliwe i przełomowe zmiany cywilizacyjne, sprzyjając wyłanianiu osób o zdolnościach przywódczych.


 4. WSPÓŁCZESNE ŹRÓDŁO INSPIRACJI 
Biografia każdej z tych postaci może być dla współczesnych Polaków ważnym źródłem inspiracji nie tylko w działalności politycznej i społecznej, ale przede wszystkim w biznesie, gdzie szczególnie ważne są: umiejętność forsowania własnej oryginalnej wizji i poświęcenie w jej realizacji, upór w dążeniu do celu, zdolność autokreacji, elastyczność, umiejętność negocjowania i przekonywania, zdolność działania w warunkach konkurencji i stresu, odradzanie się po niepowodzeniach, podejmowanie nowych wyzwań, ciągła aktywność.   

5. LINKI 

Roman Dmowski

 

Wojciech Korfanty

 

Józef Piłsudski

 

Wincenty Witos

 

Karol Wojtyła (papież Jan Paweł II)