Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Dla rodzin

Poniżej wymieniamy organizacje i programy, które wspierają polskie rodziny wielodzietne i model rodziny wielodzietnej. Z uwagi na niski przyrost naturalny w Polsce (jeden z najniższych w Unii Europejskiej), praca tych organizacji jest ma duże znaczenie społeczne.

Zwracamy uwagę, że organizacje te pomagają, ale i same potrzebują wsparcie, chociażby w postaci 1% podatku od dochodu, który polscy podatnicy mogą co roku przeznaczyć na wsparcie organizacji pożytku publicznego.

Organizacje i programy wspierające polskie rodziny wielodzietne i model rodziny wielodzietnej:

  • Fundacja Rodzin Pełna Chata (www.pelnachata.org) - Celem działania Fundacji jest między innymi wspieranie rodzin wielodzietnych i ubogich, promowanie wielodzietności i rodzin adopcyjnych, poradnictwo rodzinne dzieciom, młodzieży, małżonkom i całym rodzinom, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin uboższych i wielodzietnych, wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i wielodzietnych. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  • Patronat nad Rodziną (www.patronatnadrodzina.pl) – Program Fundacji „Głos dla Życia”, przy współpracy innych podmiotów: Klubu Rodzin Wielodzietnych Civitas Christiana, Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i innych. Jest to program wsparcia rodzin wielodzietnych, polegający na systematycznym i długofalowym wspieraniu konkretnej rodziny wychowującej, co najmniej czworo dzieci. Środki na pomoc pozyskuje się od sponsorów, zwanych patronami. Są to instytucje, rodziny lub osoby prywatne. Fundacji „Głos dla życia” można przekazać 1 % podatku.
  • Przymierze Rodzin (www.przymierze.org.pl) – Stowarzyszenie katolickie, którego podstawowym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła. W ciągu roku prowadzi grupy dziecięce i młodzieżowe. Zimą i latem organizuje obozy dla dzieci. Zdobywa fundusze dzięki organizowanym imprezom – piknikom, balom, aukcjom. Przymierze pomaga w szczególności rodzinom wielodzietnym, ale także rodzinom niepełnym i zagrożonym. Organizacji można przekazać 1 % podatku.
  • Związek Dużych Rodzin „Trzy plus” (www.3plus.pl) – Członkami rzeczywistymi związku są małżonkowie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wychowujący, co najmniej troje dzieci oraz pełnoletnie dzieci z takich rodzin. Inne osoby i organizacje popierające cele statutowe mogą otrzymać członkostwo wspierające. Zakres zadań ZDR3+ obejmuje wspieranie społecznych i ekonomicznych interesów rodzin, zwłaszcza wielodzietnych.
  • „3 + Liczna Rodzina” (http://www.licznarodzina.pl/) – Modelowy program wsparcia dla licznych rodzin realizowany przez miasto Tychy.