Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Dla młodzieży

 Organizacje wspierające uzdolnioną polską młodzież: 

  • Ogólnopolski serwis informacyjny o stypendiach i konkursach:  http://www.mojestypendium.pl 
  •  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (http://www.filantropia.org.pl ) – Zajmuje się wspieraniem lokalnych programów realizowanych przez organizacje społeczne we współpracy ze środowiskami biznesu i samorządu. Przyznaje między innymi stypendia adresowane do zdolnych dzieci i młodzieży, pochodzących z niezamożnych rodzin.
  • Fundacja Agory (www.agora.pl/fundacja ) – Prowadzi programy stypendialne oraz finansuje akcje społeczne. Współpracuje między innymi z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Rezultatem tej współpracy jest program stypendiów lokalnych oraz program „Agrafka” w ramach, którego stypendia otrzymają utalentowani uczniowie i studenci z małych miast i wsi, znajdujący się w trudnej sytuacji socjalnej.
  •  Fundacja Orlen Dar Serca (http://www.darserca.pl/ ) – Została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie inicjatyw charytatywnych na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Fundacja przyznaje stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów z terenu całej Polski (w szczególności stypendia dla zdolnych dzieci z rodzinnych domów dziecka).
  • Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (http://www.fundusz.org ) – Celem funduszu są między innymi: poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz zwiększenie szans pełnego rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych, w szczególności poprzez pomoc w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, muzycznych, baletowych i plastycznych.
  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (http://www.pcyf.org.pl ) - Poprzez współpracę z lokalnymi partnerami fundacja dąży do wyrównania szans dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk ubogich. Oferuje stypendia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze wsi i miast (program „Równać szanse”, http://www.rownacszanse.pl/ ).

 Organizacje wspierające dzieci z biednych rodzin

  • Fundacja Wspomagania Wsi (www.fww.org.pl) – Program fundacji obejmuje pomoc najbiedniejszym, wielodzietnym rodzinom wiejskim. Organizacji można przekazać 1 % podatku.
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (www.tpdzg.org.pl) – TPD zajmuje się miedzy innymi opieką i pomocą dzieciom z rodzin biednych, w tym dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych i rozbitych. Organizacji można przekazać 1 % podatku.