Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Demografia

 1. POLSKA DEMOGRAFIA 
Od czasu obalenia komunizmu w 1989 roku Polska przeszła radykalne przemiany. Kilkukrotnie zwiększyła się liczba osób zdobywających wykształcenie wyższe. Wielu młodych ludzi zaczyna pracę zawodową jeszcze w czasie studiów, a po ich ukończeniu poświęca się zdobywaniu pozycji zawodowej i stabilizacji finansowej, odkładając w czasie założenie rodziny. Polacy są w czołówce najbardziej zapracowanych społeczeństw w Unii Europejskiej. Intensywna praca wywołuje jednak stres i zmęczenie. W rezultacie Polska ma jeden z najniższych poziomów przyrostu naturalnego w Unii. Tzw. wskaźnik dzietności wynosi zaledwie 1,3, podczas gdy do zapewnienia naturalnej wymiany pokoleń powinien on wynosić 2,1. Sytuacja ta budzi niepokój o przyszłość narodu, może spowodować w przyszłości załamanie się systemu emerytalnego albo napływ imigrantów i problemy związane z niemożnością ich zintegrowania, czego doświadczają obecnie Holandia, Francja, Włochy, Niemcy i Wieka Brytania.

 2. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ZWIĘKSZENIU PRZYROSTU NATURALNEGO 
Aby pogodzić aspiracje edukacyjne, zawodowe i ekonomiczne Polaków z koniecznością zwiększenia przyrostu naturalnego trzeba realnie wspierać polskie rodziny, poprzez:

  • ułatwianie młodym matkom szybkiego powrotu do pracy (po to, aby nie traciły kontaktu z zawodem i z rynkiem),
  • ułatwianie kobietom łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem,
  • promowanie partnerskiego modelu rodziny i zwiększanie zaangażowania mężczyzn w obowiązki domowe,
  • zwiększanie dostępności zorganizowanych form opieki nad dziećmi poprzez budowę żłobków i przedszkoli otwartych od wczesnych godzin rannych do późnych godzin popołudniowych,
  • motywowanie pracodawców do zatrudniania, awansowania i lepszego wynagradzania kobiet będących młodymi matkami,
  • umożliwianie kobietom wychowującym dzieci pracę w niepełnym wymiarze i kształcenie się,
    obniżanie bezpośrednich i pośrednich kosztów wychowywania dzieci.

 3. MODEL „2+≥3” 
Wobec alarmującego spadku przyrostu naturalnego, niezbędna jest promocja modelu rodziny „dwoje rodziców plus co najmniej troje dzieci” oraz otoczenie życzliwością i szacunkiem rodzin wielodzietnych.
Pary mające problemy z płodnością powinny być otoczone opieką. Państwo powinno ułatwiać adopcje oraz aktywnie wspierać i finansować metody wspomagania zapłodnienia (takie jak in vitro).

 4. TWOJA POMOC 
Jest wiele organizacji pomagających polskim rodzinom wielodzietnym lub promujących model rodziny wielodzietnej, które możesz wesprzeć darowizną albo przekazaniem 1% Twojego podatku (dotyczy to podatników w Polsce).