Zaloguj do serwisu
Przypomnij hasło

Aktualnie Polski Network posiada uczestników w 37 krajach na 6 kontynentach.

Karta Polaka

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego.

Posiadacz Karty ma prawo podejmowania i odbywania w Polsce studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia oraz do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jest też zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce. O kartę może się ubiegać osoba, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i wykaże, iż spełnia warunki wskazane w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Chodzi tu między innymi o wykazanie narodowości polskiej, związków z polskością oraz znajomości i kultywowania polskich tradycji i zwyczajów.

Szczegółowe informacje o Karcie Polaka znajdziesz tutaj